Cenník

Vstupné vyšetrenie(trvanie cca 45 min)

  • prejdeme si spolu nutričný dotazník, na základe ktorého zistíme Vaše ciele, stravovacie návyky, životný štýl, zdravotné problémy, rodinnú anamnézu
  • nasleduje diagnostika zloženia tela našim certifikovaným prístrojom (zistíme Váš vnútorný a celkový tuk, Váš bazálny metabolizmus, hustotu kostí (ukazovateľ osteoporózy), nadmerné zavodnenia tela, percento svalstva a tuku), zmeriame vám krvný cukor a tlak
  • navrhneme Vám postup riešenia Vašich cieľov

 Cena úvodnej konzultácie je 14,90 €.

Redukčné programy- pre našich klientov ponúkame 3 typy špecializovaných programov:

  • Program Fit&Smart
  • Program Fit Mama
  • Program Healthy&Smart

Viac o nich si môžete prečítať v sekcii SMART PROGRAMY.

Programy sú podľa potreby redukcii rozdelené na 3 a 6 mesačné.                                                                                 

  • vrámci programu Vám vypracujeme typologický test, v ktorom zistíme: Váš metabolický typ, vhodnú skladbu vášho ´´ideálneho taniera´´, vhodné a nevhodné potraviny a ich kombinovanie
  • zostavíme Vám individuálny stravovací plán- Smart jedálniček
  • počas doby vášho programu sa budeme spoločne stretávať na pravidelných kontrolách, kde vás čakajú merania, naša podpora, motivácia a praktické rady

Ceny programov sú od 30 €/mesiac, cena za vypracovanie Smart jedálnička je 80€.

Tréningové programy

Pre našich klientov máme pripravené aj cvičenie, ktoré odporúčame každému pre dosiahnutie rýchlejšieho a komplexnejšieho výsledku. Tréningový plán Vám na mieru pripraví náš kondičný tréner, pod vedením ktorého budete po celý čas aj cvičiť. Pri skladaní plánu zohľadňuje Váš zdravotný stav, ciele a možnosti.

Navyše, u  nás cvičíte v súkromí, tréner sa vždy venuje iba Vám!
Ceny programov sú  150 €/mesiac(mesačný tréningový program obsahuje 8 tréningov v trvaní 60min)